Askeri Personel

Silah Taşıma Ruhsatı Nasıl Alınır?

silah tasima ruhsati nasil alinir belgeler

Silah taşıma ruhsatı alma, kişi eğer kamu çalışanı değilse ve 21 yaşını doldurmuş ise gerçek bir gereklilik halinde sıkı önlemlerden geçerek aldığı bir belgedir. Bu önlemler her geçen gün arttığından ötürü günümüzde ruhsat almak daha da zorlaşmıştır.

Kişinin bulunduğu il sınırları içerisinde ki valiliğe yazılan dilekçe ile başlayan süreçte hazırlanması gereken bazı evraklar ve yatırılması gerekilen bir harç ücreti vardır. Tüm bu işlemlerin ardından kişi taşıma ruhsatı alıp ruhsat bulundurabilir.

Silah Taşıma Ruhsatı İçin Gerekli Belgeler

Silah taşıma ruhsatı alma için, ruhsat alacak kişinin gereklilik halini bildiren bir dilekçe ile valiliğe başvurması gerekmektedir. Ardından bir dosya hazırlayıp dosyada; vesikalık fotoğraf, kimlik sureti, ikametgâh belgesi gibi belirli başlı belgeler bulunmalıdır. Kişilerin ruhsat edinme nedenlerine göreyse bu belgeler de değişiklikler olabilir.

Ruhsat için genelde başvurulan konular ve onların belgeleri aşağıda olduğu gibidir.

Av Tezkeresi ve Sahiplik Belgesi İçin İstenen Gerekli Belgeler:

 • Nüfus cüzdan aslı
 • Nüfus cüzdan sureti
 • İkametgâh belgesi
 • Doktor raporu(hastaneden veya aile hekimliğinden alınmış olması gerekmektedir.)
 • 2 adet yarım kapaklı karton dosya
 • 5 adet vesikalık fotoğraf
 • Avcılar derneğinden alınmış avcılık sertifikası.
 • Adli sicil kaydı
 • Valilik makamına yazılmış dilekçe

nufus kagidi sureti silah ruhsatiİçkili Ve İçkisiz İstirahat Eğlence Yerleri Açacak Olanlar Kişilerden İstenen Belgeler:

a) Umuma Açık yeri açacak ve işletecek gerçek kişi veya ortakları için:

 • Valilik makamına dilekçe
 • Nüfus cüzdan örneği
 • İkametgâh belgesi
 • Bulaşıcı vb hastalıklar olmadığına dair uzman hekimden alınmış sağlık raporu
 • Adli sicil kaydı için belge
 • 3 adet renkli vesikalık fotoğraf
 • 2 adet yarım kapaklı karton dosya
 • Noterden devir sözleşmesi(iş yerini devralmış kişiler için geçerlidir)
 • Valilik makamına karşılıklı devir dilekçesi
 • Devir edilecek iş yerinin ruhsat fotokopisi.

silah tasima ruhsati nasil alinirb) Şirket veya diğer özel hukuk tüzel kişileri için:

 • Kuruluş ilam
 • Açılması istenilen umuma açık mekân için yetkili temsilciye yönetim kurulu kararıyla verilmiş yetki belgesi

c) İşyeri Bakımından:

 • İş yeri kiralık ise noter onaylı kira kontratı
 • Noter onaylı tapu senedi sureti
 • Yönetim planında farklı bir hüküm yok ise tapuda mesken olan yerler için kat malikleri oy birliği ile tapuda iş yeri olarak görünen yerler için ise kat maliklerin çokluğu ile aldığı karar tutanağı
 • İçkili yer açılacak yerin içkili yerler bölgesinde olduğuna dair belge

Valilikten dilekçenize aldığınız taşıma ruhsatı alma onayı sonucunda bu belgeleri hazırlayıp teslim etmenizin ardından belirli harç ile ruhsatınızı alabilirsiniz. Silah taşıma ruhsatı alma konusunda göndereceğiniz dilekçe bazı hususlar göz önünde bulundurularak reddedilebilir.

Silah Tasima Ruhsati Icin Gerekli BelgelerSilah Taşıma Ruhsatına Engel Durumlar

Son günlerde oldukça titizlikle incelenen bir konu olduğu için direk silah taşıma ruhsatı almak kolay değildir. Bu süreçte kişiye taşıma ruhsatı alma açısından engel olacak bazı konular vardır bunlar, Fiziki ve psikolojik engeller, silahlı suçlardan hüküm giymiş olanlar, kamu hizmetinden yasaklı olma ve dahası durumlar göz önünde bulundurulduğunda kişinin hiç bir silah mermi ve benzeri araçları bulundurmasına izin verilmez. Böyle durumların tespitinde verilmiş izin ise iptal edilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir