Bekçi, Polisler

Günlük Yaşamda Bekçi Polis Farkı

polis bekci farki

Günlük Yaşamda Bekçi Polis Farkı

Toplum düzenini korumak ve vatandaşların güvenliğini sağlamak hususunda bekçi ve polislere son derece yoğun görevler düşmektedir. Günlük yaşamda bekçi ve polisin rolü fazlasıyla aktiftir.  Ülkemizde son zamanlarda yaşanan suç artış oranlarına bağlı olarak bekçi ve polise duyulan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Bu sebeple günlük yaşamımızın bir parçası haline gelen polis ve bekçiye hemen hemen her gün ihtiyaç duymaktayız.

Her iki meslek grubunun da görev bölge ve alanları farklıdır. Bu görev tanımlarını şu şekilde incelememiz mümkündür.

Bekçinin Rolü

Çoğunlukla mahallelerde, parklarda ve diğer kamusal alanlarda güvenliği sağlamakla görevli olan bekçiler vardiyalı sistemle ya da yalnızca geceleri çalışırlar. Bekçilerin en önemli görevlerinden biri kalabalığın dağıldığı ve ortalığın boş olduğu gece vakitlerinde suçları önlemek ve suç işleyen failleri caydırmaktır. Bu sebeple bekçiler, belirli görevlerde sürekli olarak devriye gezerler. Devriyeleri sırasında şüpheli gördükleri kişi veya kişileri tespit ederek gerekli tüm müdahaleleri yaparlar. Aynı zamanda bekçiler bazen trafik kurallarını ihlal edenleri denetlemekle de görevlidir.

Acil durumlarda müdahale etme gibi yetkileri de bulunan bekçiler, gerektiğinde acil durum olaylarına da müdahale ederler. Yangın, kaza gibi acil durum gerektiren olaylarda gerekli güvenlik ve sağlık ekipleri olay yerine gelene kadar bekçiler olaya müdahale edebilir ve gerekli yardımı sağlayabilir. Tüm bunlara bakıldığında bekçinin toplumumuzdaki yeri ve öneminin ne denli büyük ve gerekli olduğunu görebiliriz.

bekc

Polislerin Rolü

Bekçilere nazaran çok daha fazla yetkileri bulunur. Aynı zamanda emniyet teşkilatı son derece büyük bir teşkilatlanmadır ve kendi içerisinde farklı birimleri bulunur. Polislerin en bilinen görevi suçluları yakalamak ve yakaladıktan sonra gerekli soruşturmaları yaparak ceza almaları için adliyelere sevk etmektir.

Bu görevlerinin yanı sıra polis teşkilatı kendi içerisinde farklı birimlere ayrılır. Bir cinayet ve kaza durumunda olay yeri inceleme polisleri olay yerini inceleyerek gerekli doneleri toplar ve ardından cinayet ekipleri polislerine sonuçları teslim ederek soruşturmanın ilerlemesini sağlar.

Kaza dışında bir terörizm olayı sırasında ise terörle mücadele ekipleri ilgilenir. Bu ekiplerde çalışan polisler terör ve teröristler ile ilgili tüm detaylara hakimdir. Kendi alanında uzmanlaşmış olmaları sebebiyle terör olaylarıyla yakından ilgilidirler.

Günümüzde artan otomobil kullanımı sebebiyle trafikte çok yoğunluk yaşanmaktadır. Bu yoğunluğu düzene sokmak konusuyla da trafik denetleme şube müdürlüğü görevlisi olan trafik polisleri ilgilenir. Trafik akışını düzene sokarak çevre karışıklığının önüne geçmek amaçlanır.

Günümüzde özellikle gençler arasında son derece yaygınlaşan zararlı madde kullanımına karşı yürütülen tüm operasyonlarla ise narkotik şube müdürlüğü görevlisi polisler ilgilenir. Zararlı madde ile ilgili olaylarda ya da operasyonlarda narkotik şube müdürlüğüne bağlı polislerin görevlendirilmesi tercih edilir.

Tüm bunlara bakarak polislik mesleğinin yetki ve görevlerinin ne kadar geniş yelpaze içerisinde bulunduğunu görebiliriz. Ancak polisler ve bekçiler bazen işbirliği içerisinde bulunabilir ve bazı operasyonları birlikte yürütebilirler.

pols

Polis ve Bekçi İşbirliği

Günlük yaşamda polis ve bekçi neredeyse birbirini tamamlayan rollere sahiptirler. Görevlerinin yakınlığı sebebiyle sık sık işbirliği ve iletişim içerisinde olabilirler. Bekçi, görevli olduğu mahalle sakinleriyle daha yakın ve samimi bir diyalog kurarak mahalledeki polisle işbirliği içerisinde mahallede bulunan güvenlik problemlerini gerekli emniyet birimlerine iletir. Böylece polis ve bekçi, işbirliği içerisinde çalışarak toplum güvenliğini daha üst düzeyde sağlayabilirler.

Toplum güvenliğinin teminatı olan bekçi ve polisin günümüzün temel yapıtaşlarından biri olduğunu söylemiştik. Toplumda bulunan tüm suçların önüne geçme ve suç işleyenleri gerekli cezalar alması için çaba gösteren polislerle, bulunduğu bölgedeki güvenliği sağlamakla görevli olan bekçiler işbirliği içerisinde çalıştıkları sürece toplumumuz daha yaşanılabilir ve güvenli hale gelebilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir